Tag Archives: mexico

Offshore – Wikipedia

Posted: November 23, 2016 at 10:04 pm

Offshore (Engels: weg van de kust), ook wel als buitengaats of aflandig aangeduid, is de aanduiding van activiteiten die plaatsvinden op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie en gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur. Het is onder te verdelen in een mijnbouwdeel met olie- en gasplatforms en een maritiem deel, zoals duikondersteuningsschepen, platformbevoorradingsschepen, pijpenleggers en kraanschepen. De offshore begon vlak na de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk vooral in de Golf van Mexico in ondiep water. Tegenwoordig vindt onder druk van de afnemende beschikbare hoeveelheid olie dicht bij de kust een verschuiving plaats naar diep water.

Onder offshoretechniek wordt verstaan het ontwerpen, construeren en plaatsen van kunstwerken die dienstdoen bij industrile processen of publieke voorzieningen en de exploratie en winning van olie en gas op zee.

Exploratie bestaat uit meerdere fases. Aanvankelijk begon dit met geologische opsporing, waarbij vooral oppervlaktegegevens worden genterpreteerd. In het midden van de jaren twintig van de twintigste eeuw waren alle aan de oppervlakte liggende velden in de Verenigde Staten in kaart gebracht en had men andere methoden nodig om dieper gelegen velden te vinden. De methodes van deze geofysische opsporing die op zee bruikbaar zijn, zijn seismiek, gravimetrie en magnetisch onderzoek, dat wordt uitgevoerd met onderzoeksvaartuigen. Bij veelbelovende aanwijzingen wordt een exploratieconcessie aangevraagd om daarna proefboringen te doen. Deze exploratieboring moet uitsluitsel geven of een formatie werkelijk olie of gas bevat. Dit vakgebied is de petrofysica. Deze proefboringen worden in ondiep water uitgevoerd door hefeilanden en in diep water door boorschepen en half-afzinkbare platforms. Met behulp van structurele geologie wordt daarna de omvang van een olie- of gasvoorkomen vastgesteld. Als die voldoende is, kan een oliemaatschappij besluiten tot winning over te gaan. Hiervoor worden productieputten geboord.

Al aan het einde van de negentiende eeuw werd in Californi, waar veel olie op natuurlijke wijze naar de oppervlakte lekt (seeps), net uit de kust gebouwd vanaf pieren in olievelden aan de wal die zich voortzetten in zee. Begin twintigste eeuw werd ook begonnen met boren naar vooral gas in het Eriemeer, voornamelijk aan de Canadese kant. Enkele jaren later werd ook in het Caddomeer op de grens van Louisiana en Texas geboord vanaf houten platforms. In Venezuela werd vanaf de jaren twintig in het Meer van Maracaibo naar olie geboord, terwijl in de jaren dertig werd begonnen in de Kaspische Zee.

In de jaren twintig van de twintigste eeuw gebruikte men in de moerassen, meren en baaien van Louisiana de houten platforms om vanaf te boren. In deze overgangszone onder invloed van het getij begon Chevron gebruik te maken van bakken om het materiaal sneller te kunnen verplaatsen. Ter plekke liet men deze afzinken tot op de bodem van het ondiepe water om daarna te boren. De eerste bak die op deze manier te werk ging, was de Giliasso, genoemd naar Louis Giliasso die dit idee had ontwikkeld. De stabiliteit van deze bakken was echter beperkt, zodat de waterdiepte waarin dit gebruikt kon worden, beperkt was tot zo’n drie meter. In 1937 lieten Pure Oil en Superior Oil door Brown & Root het tot dan toe grootste platform van de Golfkust bouwen, nog steeds van hout. In 1946 bouwde Brown & Root een platform met stalen palen voor Magnolia Petroleum.

Dit was echter allemaal dicht bij de kust. Begin 1947 liet Superior 18 mijl uit de kust bij Vermilion Parish een platform bouwen. Een platform van Kerr-McGee wist echter in oktober enkele maanden voor Superior een olieput in productie te brengen. Dit gebeurde in Ship Shoal Block 32 voor de kust van Louisiana in de Golf van Mexico met Rig 16 aan boord van de Frank Phillips. Dit wordt wel beschouwd als het begin van de offshore-industrie.

In de jaren vijftig verplaatste de boring zich naar steeds dieper water en werden eerst bakken en tenders kleine scheepsvormige bakken gebruikt. Later werden platforms gebruikt die naar locatie werden gesleept en daarna afgezonken tot ze rustten op de zeebodem. Deze afzinkers waren een idee van John T. Hayward die voor Barnsdall Oil & Gas werkte. Hierbij werden de voordelen van bakken gecombineerd met die van platforms op palen. Door op de bakken kolommen te plaatsen met daarop het werkdek was de invloed van de golven beperkt en had men toch een verplaatsbaar platform. De eerste was de Breton Rig 20, die in waterdieptes tot 6 meter kon werken. Nadat olie-exploratie in de Golf stil had gelegen van 1950 tot 1953 vanwege de Tidelands controversy, begon Alden J. Laborde zijn eigen bedrijf Odeco om met financiering van Murphy Oil een nieuw type afzinker te bouwen dat geschikt was voor dieper water. Dit platform, de Mr. Charlie, kon in waterdieptes tot 12 meter werken. Dit rechthoekige type werd snel populair, maar ook snel daarna vervangen door de ultieme afzinker het kolomgestabiliseerde platform of flessentype, waarvan de eerste Rig 46 was van Kerr-McGee in 1956. Dit type kon boren in waterdieptes tot 55 meter.

In waterdieptes verder uit de kust konden ook deze platforms echter niet meer aan het werk. Al in de jaren dertig werd gebruikgemaakt van hefeilanden voor constructiewerkzaamheden op zee en ook bij de landingen in Normandi tijdens D-Day werd hier gebruik van gemaakt. In 1950 liet Leon B. DeLong een aantal hefeilanden bouwen voor radarinstallaties in waterdieptes van 20 meter. De mobiliteit was een groot voordeel en in 1954 lieten meerdere bedrijven hefeilanden bouwen, waaronder Rig No. 51 van The Offshore Company en Mr. Gus van Glasscock Drilling. Tegenwoordig kan er met hefeilanden in waterdieptes tot 120 meter geboord worden.

De eerste half-afzinkbare platform werd per ongeluk uitgevonden in 1961. Blue Water Drilling Company bezat de uit vier kolommen bestaande afzinkbare Blue Water Rig No.1, gebouwd in 1957. Ze gebruikten deze voor Shell Oil Company in de Golf van Mexico om in 25 meter diep water te boren met het onderste deel van de romp op de bodem. Omdat de pontons niet genoeg drijfvermogen hadden om het totale gewicht van het rig te ondersteunen werd het naar locatie gesleept op een diepgang tussen de bovenzijde van de pontons en de onderzijde van het dek. Men merkte op dat de bewegingen veroorzaakt door de deining op deze diepgang gering waren vergeleken met conventionele schepen. Blue Water Drilling en Shell besloten gezamenlijk het platform drijvend te gebruiken voor boring.

Sindsdien worden half-afzinkbare platforms specifiek ontworpen voor de offshore industrie. In 1963 werd het eerste echte half-afzinkbare platform gebouwd, de Ocean Driller van Odeco.[1] De grootste ramp met een half-afzinkbaar platform was het kapseizen van de Ocean Ranger, ook van Odeco, tijdens een storm op 15 februari 1982 op de Atlantische Oceaan, 315 kilometer zuidoost van St. John’s bij de Grand Banks, waarbij alle 84 bemanningsleden omkwamen.

Waar de waterdiepte in de Golf van Mexico geleidelijk toeneemt, is deze bij Californi al dicht bij de kust te diep voor platforms die op de zeebodem rusten. Om ook in deze wateren te kunnen boren, begon Shell in 1948 een consortium met Continental, Union en Superior (CUSS). In 1953 begonnen ze met proefboringen vanaf de verbouwde Submarex. Hierbij werd geboord vanaf een boorvloer over de zijde, wat problemen gaf met de slagzij. Hierop werd de CUSS I gebouwd, die boorde door een moonpool in de midscheeps. De CUSS I kon op ankers boren in waterdieptes tot ruim 100 meter.

De CUSS I werd overgenomen door Global Marine, die ook een serie grotere boorschepen liet bouwen. Bij grotere waterdieptes werd ankeren problematisch, en daarom maakte de CUSS I in 1961 tijdens Project Mohole een poging om door de aardkorst te boren in de Mohorovii-discontinuteit gebruik van schroeven om op positie te blijven bij een waterdiepte van zo’n 3500 meter, het begin van dynamic positioning. Desondanks maken nog veel boorschepen en semi-submersibles gebruik van ankersystemen, die lichter zijn geworden door over te stappen van kettingankers naar draadankers en zo bruikbaar zijn tot zeker 1500 meter en met vooraf geplaatste ankers tot nog minstens 1000 meter dieper.

De ontwikkelingen op de Noordzee begonnen pas later, mede door de zwaardere weersomstandigheden, maar vooral omdat gedacht was dat er niet voldoende olie en gas te winnen zou zijn. Daarnaast ontbrak internationale regelgeving over de verdeling van het continentaal plat. In 1958 werd het UNCLOS I verdrag (tegenwoordig onderdeel van het VN Zeerechtverdrag) afgesloten. In 1964 trad het in werking, zodat het continentaal plat van de Noordzee verdeeld werd tussen de aangrenzende landen. Op 29 mei 1959 werd in Kolham de Slochterse gasbel ontdekt, waarmee het vermoeden rees dat ook in de Noordzee aardgas zou zijn te vinden. Op 17 september 1965 boorde het hefeiland Sea Gem gas aan in de BP-concessie, om slechts enkele dagen later te kapseizen. De zware weersomstandigheden vereisten een aanpassing van de gebruikte technologie om veilig te kunnen werken.

Op 6 oktober 1973 brak de Jom Kipoeroorlog uit, waarna de OPEC een olie-embargo instelde voor de Verenigde Staten en Nederland, wat leidde tot de oliecrisis van 1973. Dit bleek een enorme stimulans voor de offshore-sector, vooral op de Noordzee.

Tegenwoordig is de offshore-industrie wereldwijd bezig met de exploratie en winning van olie en gas. Daarbij worden de Golf van Mexico, Brazili en West-Afrika wel gezien als de gouden driehoek, waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op diepwater ( 300 tot 2400 meter) en ultra-diepwater (meer dan 2400 meter).

De ontwikkeling van een olieveld bestaat uit meerdere onderdelen, waarvan het platform de meest zichtbare is, hoewel er ook velden zijn die geheel uit onderzeese installaties bestaan, zoals Ormen Lange. Daarnaast heeft een veld een infrastructuur, zoals olie- en gaspijpleidingen, waterinjectieleidingen, elektriciteitsleidingen en onderzeese installaties die aangelegd moeten worden. De constructie van platforms gebeurt grotendeels op werven aan de wal. De manier waarop deze daarna genstalleerd worden is onder andere afhankelijk van de grootte en de waterdiepte.

Met behulp van lanceerbakken kunnen jackets en compliant towers worden gelanceerd. Om kosten te reduceren nadat in 1986 de olieprijs was gedaald, werden jackets ontworpen die met een kraanschip konden worden genstalleerd. Omdat deze jackets niet ontworpen hoeven te worden voor de krachten die tijdens het lanceren optreden, kunnen deze lichter uitgevoerd worden dan gelanceerde jackets. Zwaardere jackets en compliant towers worden echter nog steeds gelanceerd.

Om op zee te hijsen, kan gebruik worden gemaakt van meerdere opties. Drijvende bokken werden al vroeg gebruikt. De komst van grote kraanschepen maakte constructie goedkoper.

De grootste kraanschepen worden gebruikt voor constructiewerkzaamheden in de offshore. De grotere schepen zijn vaak half-afzinkbaar, maar ook conventionele scheepsvormen (monohulls) worden gebruikt. Het verschil met een drijvende bok is dat de kranen kunnen roteren.

In 1949 liet J. Ray McDermott de Derrick Barge Four bouwen, een bak die uitgerust was met een 150 ton roterende kraan. Met het verschijnen van dit soort schepen veranderde de offshoreconstructie. In plaats van constructie in delen, kunnen jackets en dekken als modules aan de wal worden gebouwd. Voor gebruik in het ondiepe deel van de Golf van Mexico voldeden deze bakken voorlopig.

In 1963 liet Heerema een Noorse tanker, de Sunnaas, ombouwen tot het eerste kraanschip met een capaciteit van 300 ton in de offshore dat een echte scheepsvorm had, waarna het werd omgedoopt tot de Global Adventurer. Dit type kraanschip was beter geschikt voor de weersomstandigheden op de Noordzee.

Het in 1967 opgerichte Netherlands Offshore Company bracht in 1978 het eerste half-afzinkbaar kraanschip in de vaart, de Narwhal. Vanwege financile problemen werden de schepen van NOC verkocht aan McDermott, waarmee het bedrijf ophield te bestaan.

In datzelfde jaar liet Heerema ook twee half-afzinkbare kraanschepen bouwen, de Hermod en de Balder, elk met n 2000 shortton en n 3000 shortton kraan. Later hebben beide overigens een upgrade gekregen, zodat ze nu een grotere capaciteit hebben. Dit type kraanschip was veel minder gevoelig voor zeegang en deining, waardoor ook gedurende de wintermaanden kon worden gewerkt op de Noordzee. De grote stabiliteit laat ook toe dat er zwaarder getild kan worden dan met een monohull. De grotere werkbaarheid en capaciteit van de kranen bracht de installatietijd van een platform terug van een heel seizoen naar een paar weken. Waar de topside van een platform daarvoor opgebouwd moest worden uit vele kleine delen, kon deze nu veelal in een keer geplaatst worden, waardoor de totale constructie lichter uitgevoerd kon worden en een groter deel van het werk aan de wal plaats kon vinden en dus goedkoper was.

Genspireerd door dit succes werden gelijksoortige schepen gebouwd. In 1985 kwam de DB-102 in de vaart voor McDermott, met 2 kranen met een capaciteit van 6000 ton elk. Micoperi liet de M7000 bouwen in 1986 met twee kranen van 7000 ton elk.

Midden jaren tachtig was de hausse in de offshore echter over. De prijs van een vat olie daalde tot onder de $10 waardoor investeringen vrijwel tot stilstand kwamen en samenwerking gezocht moest worden. In 1988 werd een joint venture tussen Heerema en McDermott gevormd, HeereMac. In 1990 moest Micoperi een faillissement aanvragen. Dat gaf Saipem in het begin van de jaren zeventig nog een grote speler in de offshoreconstructie, maar eind jaren tachtig nog maar marginaal aanwezig de kans om in 1995 de M7000 over te nemen. In 1997 nam Heerema de DB-102 over van McDermott na beindiging van de joint venture.[2] Het schip werd omgedoopt in Thialf en na een upgrade in 2000 tot tweemaal 7100 ton is het het grootste kraanschip ter wereld.

Voor dekken met gewichten die kraanschepen niet aankunnen of wanneer deze niet beschikbaar zijn, wordt gebruikgemaakt van bakken voor float-overs. Het gaat hierbij over gewichten van enkele tienduizenden tonnen. De bak wordt hierbij tussen de poten van het jacket gebracht en daarna geballast totdat het overhangende dek op het jacket staat.

Gravity based structures worden met behulp van sleepboten naar locatie gebracht, waarna ze geballast worden tot ze op de zeebodem rusten. Deze techniek is vooral veel gebruikt in Noorwegen, waar veel platforms van het condeeptype staan. Ook drijvende platforms als FPSO’s, TLP’s, semi-submersibles en spars worden naar locatie gesleept om daar vervolgens afgemeerd te worden.

De infrastructuur van een veld bestaat naast een of meerdere platforms uit olie- en gaspijpleidingen, waterinjectieleidingen, elektriciteitsleidingen en onderzeese installaties.

Hoewel ook de kleinere leidingen en installaties door de grote pijpenleggers en kraanschepen worden aangelegd, wordt dit vaak gedaan door zogenaamde Offshore Support Vessels. Deze zijn uitgerust met een kraan die vaak enkele tientallen tot honderden tonnen kan tillen, dan wel met een A-frame waarmee installaties op de zeebodem kunnen worden uitgevoerd.

In ondiep water wordt in de Verenigde Staten ook gebruikgemaakt van liftboten, bootjes met eigen voortstuwing die zich kunnen opheffen zoals een hefeiland en meestal uitgerust zijn met een kraan.

Bij onderzeese pijpleidingen voor een platform wordt onderscheid gemaakt tussen de leidingen waarmee de olie en gas uit diverse putten naar het platform wordt getransporteerd de tie-backs en die waarmee het na behandeling naar de wal wordt getransporteerd de exportleidingen. Export kan ook met behulp van een shuttletanker, maar vindt vaak plaats met behulp van een pijpleiding. Deze worden gelegd met behulp van bakken waarvan de ankers continu verplaatst worden door ankerbehandelingssleepboten. Tegenwoordig zijn de grootste pijpenleggers schepen en voorzien van dynamic positioning. Er zijn verschillende methoden om pijp te leggen. Bij S-lay verlaat de leiding het schip horizontaal, bij J-lay verticaal. Bij reel-lay wordt de pijp gelegd vanaf een grote spoel.

Waar hefeilanden en boorschepen vooral gebruikt worden voor proefboringen en om de uiteindelijke putten te boren, kunnen deze na voltooiing daarvan vertrekken. Na installatie van een productieplatform die vaak booreilanden worden genoemd, hoewel de meeste niet kunnen boren wordt de winning daarmee voortgezet. De beweging naar steeds dieper water heeft een scala aan platforms opgeleverd. Bij grotere waterdieptes werden de normale jackets te groot en zwaar om economisch nog haalbaar te zijn. Waar deze jackets stijf zijn ontworpen om alle weersomstandigheden te kunnen weerstaan, werd voor grotere waterdieptes overgestapt op buigzame constructies, compliant towers die meegeven en daardoor lichter gebouwd kunnen worden. Voor nog grotere waterdieptes ging men over naar drijvende platforms:[3]

In de Verenigde Staten moet van de MMS een platform binnen een jaar na het buiten gebruik stellen worden verwijderd, tenzij gebruik wordt gemaakt van het alternatief volgens de Rigs-to-Reefs-wetgeving. In Europa was het dumpen van afval vanaf schepen en vliegtuigen aan banden gelegd door de Oslo-conventie van 1972, die later is vervangen door het OSPAR-verdrag. De Brent Spar-affaire zorgde voor een aanscherping van dit verdrag in 1998, zodat alle platforms in de Noordzee ontmanteld moeten worden, hoewel dit verdrag meer ruimte laat dan het Verdrag van Helsinki dat geldt voor de Oostzee. Een poging in 1996 om via het Verdrag van Londen het dumpen wereldwijd te verbieden mislukte.

Dit betekent dat er een ontmantelingsmarkt is van enkele honderden platforms op de Noordzee, hoewel deze markt riskanter is dan installatie. Aangezien er geen first oil is aan het einde van het project, is het al snel financieel aantrekkelijk voor een oliemaatschappij om investeringen naar achteren te verschuiven. Een aantal methodes en voorstellen voor ontmanteling zijn gebaseerd op het gebruik van dezelfde kraanschepen die ook voor installatie werden gebruikt.

Andere voorstellen baseren zich vooral op het catamaran-idee, waarbij tussen de twee rompen ruimte is uitgespaard. Deze U-vorm kan dan om een dek of jacket geplaatst worden, waarna ontballast wordt waarmee de constructie gelicht wordt. Andere voorstellen maken gebruik van hydraulische systemen en hijsdraden, eventueel gecombineerd. Voorbeelden zijn Versatruss, de Pieter Schelte van Allseas, de MPU Heavy Lifter van het inmiddels failliete MPU Offshore Lift en de Twin Marine Lifter. Hiervan bestaat alleen de eerste. De Pieter Schelte is nog in de ontwerpfase, de MPU Heavy Lifter wordt gesloopt voordat deze is voltooid en de Twin Marine Lifter is nog in de conceptfase.

Maritieme techniek houdt zich bezig met scheepsbouw en scheepvaart en richt zich ook op het transport van goederen en personen. Offshore is een vakgebied dat zich uit civiele techniek (de constructies), werktuigbouwkunde en scheepsbouwkunde heeft ontwikkeld. De laatste tijd verschuift het vakgebied meer naar de scheepsbouwkundige kant. Dit omdat offshore olie- en gasvelden zich op steeds grotere diepten bevinden. Hiermee komt de switch van ‘fixed platforms’ naar ‘floating platforms’; de laatste zijn vooral een scheepsbouwkundige aangelegenheid.

See the article here:

Offshore – Wikipedia

Posted in Offshore | Comments Off on Offshore – Wikipedia

Club Hedonism – HTML Site Disclaimer

Posted: at 9:58 pm

Club Hedonism is Florida’s hottest on premise Swingers Club! Swingers from, Ft. Lauderdale, West Palm Beach, the Florida Keys, Miami and across the globe come to enjoy the best adult swingers club nightclub around. Of all the Swingers Clubs and Swinger Clubs Couples in Florida, Club Hedo is Ft Lauderdale’s best On-Premise Lifestyles Swingers Club

Club Hedonism is a private swingers adult lifestyle night club for couples and singles who want to experience the best swinger parties in South Florida. Come and experience what the lifestyle should be like at Club Hedonism, Other local clubs in the Ft Lauderdale, Broward, Dade and Palm Beach pail in comparison as Club Hedo was established over 30 years ago. In fact Club Hedonism was the first Swingers Night Club in South Florida. Being the pioneer when it comes to swingers night clubs can only mean one thing, Constant change to accommodate the masses.

People who enjoy Club Hedonism are open minded couples and singles, such as curious married couples, lifestyles, single ladies, Bi Ladies and Bi Curious Ladies, couples and singles who may enjoy Hedonism, Lifestyle conventions and resorts, Cancun, couples only nights, South Beach, nude beaches, swing clubs, swinger parties, Fort Lauderdale swingers, adult parties, adult toys, swinger pictures, adult films, amateur movies and many more. Be naughty for a night and enjoy Club Hedonism in Fort Lauderdale Swingers! West Palm Beach Swingers! Come enjoy the hottest swingers club in South Florida! Club Hedonism is convenient to West Palm Beach (Boca Raton, Delray Beach, Boynton Beach) Broward (Ft. Lauderdale, Weston, Hollywood, Pembroke Pines, Plantation, Sunrise, Davie) and Dade (Doral, Miami Beach, Hialeah, Kendall, Coral Gables, South Beach) counties. Our members are located in across the global including Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida: Miami, Fort Lauderdale, Keys, Coral Gables, Hollywood, West Palm Beach, Pembroke Pines, Weston, Hialeah, Miami Springs, Kendall, Homestead, Tallahassee, Jacksonville, Tampa, Orlando, South Florida, Treasure Coast, Northern Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York,NYC Swingers, Atlanta Swingers, DC Swingers, New Orleans Swingers, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming.

Follow this link:

Club Hedonism – HTML Site Disclaimer

Posted in Hedonism | Comments Off on Club Hedonism – HTML Site Disclaimer

Atlas Shrugged Movie Review & Film Summary (2011) | Roger Ebert

Posted: November 21, 2016 at 11:15 am

I feel like my arm is all warmed up and I dont have a game to pitch. I was primed to review “Atlas Shrugged.” I figured it might provide a parable of Ayn Rands philosophy that I could discuss. For me, that philosophy reduces itself to: “Im on board; pull up the lifeline.” There are however people who take Ayn Rand even more seriously than comic-book fans take “Watchmen.” I expect to receive learned and sarcastic lectures on the pathetic failings of my review.

And now I am faced with this movie, the most anticlimactic non-event since Geraldo Rivera broke into Al Capones vault. I suspect only someone very familiar with Rands 1957 novel could understand the film at all, and I doubt they will be happy with it. For the rest of us, it involves a series of business meetings in luxurious retro leather-and-brass board rooms and offices, and restaurants and bedrooms that look borrowed from a hotel no doubt known as the Robber Baron Arms.

During these meetings, everybody drinks. More wine is poured and sipped in this film than at a convention of oenophiliacs. There are conversations in English after which I sometimes found myself asking, “What did they just say?” The dialogue seems to have been ripped throbbing with passion from the pages of Investors Business Daily. Much of the excitement centers on the tensile strength of steel.

The story involves Dagny Taggart (Taylor Schilling), a young woman who controls a railroad company named Taggart Transcontinental (its motto: “Ocean to Ocean”). She is a fearless and visionary entrepreneur, who is determined to use a revolutionary new steel to repair her train tracks. Vast forces seem to conspire against her.

Its a few years in the future. America has become a state in which mediocrity is the goal, and high-achieving individuals the enemy. Laws have been passed prohibiting companies from owning other companies. Dagnys new steel, which is produced by her sometime lover, Hank Rearden (Grant Bowler), has been legislated against because its better than other steels. The Union of Railroad Engineers has decided it will not operate Dagnys trains. Just to show you how bad things have become, a government minister announces “a tax will be applied to the state of Colorado, in order to equalize our national economy.” So you see how governments and unions are the enemy of visionary entrepreneurs.

But youre thinking, railroads? Yes, although airplanes exist in this future, trains are where its at. When I was 6, my Aunt Martha brought me to Chicago to attend the great Railroad Fair of 1948, at which the nations rail companies celebrated the wonders that were on the way. They didnt quite foresee mass air transportation. “Atlas Shrugged” seems to buy into the fairs glowing vision of the future of trains. Rarely, perhaps never, has television news covered the laying of new railroad track with the breathless urgency of the news channels shown in this movie.

So OK. Lets say you know the novel, you agree with Ayn Rand, youre an objectivist or a libertarian, and youve been waiting eagerly for this movie. Man, are you going to get a letdown. Its not enough that a movie agree with you, in however an incoherent and murky fashion. It would help if it were like, you know, entertaining?

The movie is constructed of a few kinds of scenes: (1) People sipping their drinks in clubby surroundings and exchanging dialogue that sounds like corporate lingo; (2) railroads, and lots of em; (3) limousines driving through cities in ruin and arriving at ornate buildings; (4) city skylines; (5) the beauties of Colorado. There is also a love scene, which is shown not merely from the waist up but from the ears up. The man keeps his shirt on. This may be disappointing for libertarians, who I believe enjoy rumpy-pumpy as much as anyone.

Oh, and there is Wisconsin. Dagny and Hank ride blissfully in Taggarts new high-speed train, and then Hank suggests they take a trip to Wisconsin, where the states policies caused the suppression of an engine that runs on the ozone in the air, or something (the films detailed explanation wont clear this up). They decide to drive there. Thats when youll enjoy the beautiful landscape photography of the deserts of Wisconsin. My advice to the filmmakers: If you want to use a desert, why not just refer to Wisconsin as “New Mexico”?

“Atlas Shrugged” closes with a title card saying, “End of Part 1.” Frequently throughout the film, characters repeat the phrase, “Who is John Galt?” Well they might ask. A man in black, always shot in shadow, is apparently John Galt. If you want to get a good look at him and find out why everybody is asking, I hope you can find out in Part 2. I dont think you can hold out for Part 3.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

The Ebert Club is our hand-picked selection of content for Ebert fans. You will receive a weekly newsletter full of movie-related tidbits, articles, trailers, even the occasional streamable movie. Club members also get access to our members-only section on RogerEbert.com

Advertisement

More:

Atlas Shrugged Movie Review & Film Summary (2011) | Roger Ebert

Posted in Atlas Shrugged | Comments Off on Atlas Shrugged Movie Review & Film Summary (2011) | Roger Ebert

Elon Musk shares new details on plan to colonize Mars …

Posted: October 27, 2016 at 11:57 am

Elon Musk addresses the International Astronautical Congress, Sept. 27, 2016.

SpaceX

SpaceX CEO Elon Musk has given more details about his plan to colonize Mars.

Play Video

Space entrepreneur and Tesla founder Elon Musk unveiled a plan this week for putting a permanent human colony on the red planet. Musk estimates i…

Musk answered what he called great questions in a RedditAsk Me Anything session on Sunday. Many of the questions were highly technical, coming from SpaceX fans who have been following Musks public plans for colonization since the beginning.

The session was a follow up to Musks comments at a space conference in Mexico last month during which he unveiled his plan to send up to one million people to Mars over the next 100 years.

In that speech, Musk said that his companys rocket, spacecraft and economies of scale would bring the cost of Mars travel down to $200,000 per ticket compared to $10 billion per ticket, the estimate in todays dollars for sending an astronaut using the Apollo moon mission architecture.

Musk envisions 1,000 passenger ships flying en masse to the red planet, Battlestar Galactica style.

He elaborated on that plan Sunday, explaining that first an unmanned ship will be sent to Mars with equipment to build a plant to create refueling propellant for return trips to Earth. He says the first manned mission would have the job of constructing the plant.

The initial crew would comprise about a dozen people. After that, Musk wrote, he hopes to double the number of flights with each Earth-Mars orbital rendezvous, which is every 26 months, until the city can grow by itself.

Musk said last month SpaceX is already working on equipment for the project.

2016 CBS Interactive Inc. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.

Read more from the original source:
Elon Musk shares new details on plan to colonize Mars …

Posted in Mars Colonization | Comments Off on Elon Musk shares new details on plan to colonize Mars …

Why Choose UnitedHealthcare? – uhone.com

Posted: October 13, 2016 at 5:35 am

No individual applying for health coverage through the individual Marketplace will be discouraged from applying for benefits, turned down for coverage, or charged more premium because of health status, medical condition, mental illness claims experience, medical history, genetic information or health disability. In addition, no individual will be denied coverage based on race, color, religion, national origin, sex, sexual orientation, marital status, personal appearance, political affiliation or source of income.

References to UnitedHealthcare pertain to each individual company or other UnitedHealthcare affiliated companies. Dental and Vision products are administrated by related companies. Each company is a separate entity and is not responsible for another’s financial or contractual obligations. Administrative services are provided by United HealthCare Services, Inc.

Products and services offered are underwritten by Golden Rule Insurance Company, Oxford Health Insurance, Inc., UnitedHealthcare Life Insurance Company. In New Mexico, products and services offered are only underwritten by Golden Rule Insurance Company.

All products require separate applications. Separate policies or certificates are issued. Golden Rule Short Term Medical plans are medically underwritten. Related insurance products offered by either company may be medically underwritten see the product brochures and applications. Healthiest You is not an insurance product and is provided by HY Holdings, Inc., d/b/a Healthiest You. Travel Health Insurance and Pet Insurance are underwritten by different companies that are not related to the UnitedHealthcare family of companies. Product availability varies by state.

UHOHFR04

Read this article:

Why Choose UnitedHealthcare? – uhone.com

Posted in Golden Rule | Comments Off on Why Choose UnitedHealthcare? – uhone.com

space travel – NYMag.com

Posted: October 6, 2016 at 2:56 pm

(Photo: Courtesy of Virgin Galactic)

At dawn one morning last Novemberjust as the edge of Earth comprising Florida spun into the field of light bursting from roughly 93 million miles awayshe emerged one last time from the monstrous doors of the Vehicle Assembly Building, twelve stories long but dwarfed. This was what had been billed as the final mission of the Space Shuttle Atlantis, a 9.8-mile journey to her final resting place at the Kennedy Space Centers visitors complex. That Atlantiss journey would begin at the VAB525 feet tall, the largest single-story structure in the world, having sprouted a half-century ago in the frenzy of the space race, as stupendous an achievement as each of the space-faring rockets that would be assembled inside itmultiplied the emotion.

Very far away, still sheathed in its massive launch-apparatus exoskeleton, one could make out Launchpad 39A, site of the historic Apollo 11 moonwalking blastoff, where Atlantis had also taken off to orbit the Earth, once more and finally, in 2011, marking the last in NASAs 30-year-old shuttle program. The other surviving orbiters, Discovery and Endeavor, had already completed their extraordinary processionals to museums in northern Virginia and Los Angeles (the latter requiring hundreds of trees cut and roadways reconfigured to accommodate its size). A throng of personnel was on hand, those who had built and maintained and flown her, including some of the 7,000 whose jobs were ending with the program. With signs and T-shirts that read WE LOVE YOU ATLANTIS and THANKS FOR THE MEMORIES and WE MADE HISTORY, they fell in behind her. Many wiped away tears as she crept along at two miles an hour, past the dense, still swampland that had, many times before, exploded along with her, the alligators and pigs and birds flushing at her ignition, the fish heaving themselves from the water, the light from the trail of fire flashing from their scales.

Now the procession was funereal. For NASAs public-relations machine, desperate to engage Americans notoriously fickle interest, it would amount to an odd victory: Stories about Atlantiss retirement appeared in media outlets across the globe, all written as obituaries. The events of the following evening were equally bleak: A formal dinner at the nearby Radisson commemorating the mission of Apollo 17, whose lunar module had closed its hatch 40 years earlier and ferried the last man back from the moon. In attendance were ten surviving Apollo astronauts, an extraordinary group to say the least, the only men to have traveled to the moon, now gray-haired or bald. Their fears for the nations space future were well aired; many of themincluding the famously reticent Neil Armstrong, whose recent death had cast a significant pallhad written letters to President Obama saying his space policy portended the nations long downhill slide to mediocrity. Just as China rushes to land on the moon by the end of this decade, the astronauts noted ruefully, the U.S. is now essentially vehicleless. For a taxpayer-funded fare of almost $71 million per seat, American astronauts are now taxied to the International Space Station by their former archenemies, the Russians, aboard the old, reliable Soyuz rockets against which NASA once raced. The delivery of cargo is now outsourced to private companies. In a tear-stained column titled In an Earthbound Era, Heaven Has to Wait, the Timess Frank Bruni said that for Americans already profoundly doubtful and shaken, the shuttles end carries the force of cruel metaphor, coming at a time when limits are all we talk about. When we have no stars in our eyes.

All of which made the scene Id observed in a desert town in southern New Mexico a week earlier even more exceptional.

In a landscape redolent of Mars, a group of scientists, many of them young NASA astronauts recently decamped to private industry, practically evangelized about this very moment: Unbeknownst to most of the world, after decades of failed Jetsons-esque promises of individual jetpacks for all, peoplecivilians, you and me, though with a good deal more meansare finally about to ascend to the heavens. If the twentieth-century space race was about the might of the American government, the emerging 21st-century space age is about something perhaps even more powerfulthe might of money. The necessary technology has converged in the hands of a particularly boyish group of billionaires whose Right Stuff is less hard-boiled test-pilot, more high-tech entrepreneuring wunderkindand whose individual financial means eclipse those of most nations. A massive industry is coalescing around them. Towns and states and even some countries are fighting one another for a piece of it. In New Mexico, workers are putting the finishing touches on the first of at least ten spaceports currently under construction around the world. More than 800 people have paid as much as $200,000 apiece to reserve seats on commercial flights into space, some of which are expected to launch, at long last, within a year. Space-travel agents are being trained; space suits are being designed for sex appeal as much as for utility; the founder of the Budget hotel chain is developing pods for short- and long-term stays in Earths orbit and beyond. Over beers one night, a former high-ranking NASA official, now employed by Sir Richard Branson of the Virgin transportation conglomerate, put it plainly: We happen to be alive at the moment when humanity starts leaving the planet.

Read more:

space travel – NYMag.com

Posted in Space Travel | Comments Off on space travel – NYMag.com

Libertarian candidate Gary Johnson has another "Aleppo moment"

Posted: October 1, 2016 at 1:51 am

Libertarian presidential candidate Gary Johnson is seen during an interview before a rally in New York, U.S., September 10, 2016.

REUTERS/Mark Kauzlarich

Gary Johnson had another painful media exchange: During a televisedtown hall at the University of New Hampshire in Durham on Wednesday night, the Libertarian presidential nominee could not name a single world leader he respected.

Asked by moderator Chris Matthews to list one world leader he admired, Johnson paused and his vice-presidential running mate, former Massachusetts Gov. Bill Weld, jumped in with: Mine was Shimon Peres. (Peres, the former president and prime minister of Israel, died this week at 93.)

Matthews fired back, saying it needed to be a living foreign leader.

You got to do this. Anywhere. Any continent, Matthews said. Canada, Mexico, Europe, over there. Asia. South America. Africa. Name a foreign leader that you respect.

Johnson replied that he was having an Aleppo momentreferring to the recent interview in which he did not seem to recognize Aleppo as the war-torn city in Syriaand said he would choose the former president of Mexico.

Which one? Matthews asked, and Johnson could not come up with the name. Well, name anybody, Matthews said.

Finally, Weld jumped in by naming Fox, or former Mexican President Vicente Fox. (Fox! Johnson said. He was a terrific leader.)

Matthews then asked Weld who his favorite foreign leader is.Get him off the hook, Matthewssaid.

Weld replied with Merkel, referring to German Chancellor Angela Merkel.

2016 CBS Interactive Inc. All Rights Reserved.

More here:

Libertarian candidate Gary Johnson has another "Aleppo moment"

Posted in Libertarian | Comments Off on Libertarian candidate Gary Johnson has another "Aleppo moment"

Libertarian Presidential Candidate Gary Johnson Asks ‘What Is …

Posted: September 10, 2016 at 5:35 am

Libertarian presidential nominee Gary Johnson drew a blank during a live interview on MSNBC this morning when asked what he would do to address the situation in Aleppo, perhaps the most devastated city in the five-year civil war in Syria.

“What is Aleppo?” Johnson replied when asked how he would address the crisis there.

“You’re kidding,” journalist Mike Barnicle said.

“No,” Johnson said.

Barnicle then explained that he was talking about the Syrian conflict, and Johnson quickly found his footing and explained what he believes should be done about Syria, which he called “a mess.”

“I think the only way that we deal with Syria is to join hands with Russia,” Johnson said, “to diplomatically bring that to an end. But when we align ourselves with when we’ve supported the opposition of the Free Syrian Army the Free Syrian Army is also coupled with the Islamists and then the fact that we’re also supporting the Kurds, and this is, it’s just a mess. And that this is the result of regime change that we end up supporting and, inevitably, these regime changes have led to a less safe world.”

“I’m incredibly frustrated with myself,” Johnson later said, adding that he “feels horrible” and has to “get smarter.”

Johnson, a former Republican governor of New Mexico, released an official statement explaining why he was initially confused by the Aleppo question.

“This morning, I began my day by setting aside any doubt that I’m human. Yes, I understand the dynamics of the Syrian conflict I talk about them every day,” he said in the statement. “But hit with ‘What about Aleppo?’ I immediately was thinking about an acronym, not the Syrian conflict. I blanked. It happens, and it will happen again during the course of this campaign.”

He continued, “Can I name every city in Syria? No. Should I have identified Aleppo? Yes. Do I understand its significance? Yes. As governor, there were many things I didn’t know off the top of my head. But I succeeded by surrounding myself with the right people, getting to the bottom of important issues and making principled decisions. It worked. That is what a president must do.”

Speaking on ABC’s “The View” hours after his MSNBC interview, Johnson said there’s “no excuse” for his lapse on Aleppo while reiterating that he thought the question was referring to an acronym.

Co-host Joy Behar told him she thinks the gaffe is disqualifying, to which he replied simply, “Fair enough, fair enough.”

“I guess people will have to make that judgment,” he continued. “For those that believe this is a disqualifier, so be it. Absolutely, it’s fair game. I’m running for president of the United States, and hey, it’s how you deal with adversity that ultimately determines success.”

Read more from the original source:

Libertarian Presidential Candidate Gary Johnson Asks ‘What Is …

Posted in Libertarian | Comments Off on Libertarian Presidential Candidate Gary Johnson Asks ‘What Is …

Stem Cell 100 Longevity Telomere Support Supplement SC100 …

Posted: September 8, 2016 at 6:31 am

Stem Cell 100 is designed to rejuvenate your body and slow the aging process to help you feel and function more like a young person. This can help you feel better, look younger and improve your health.

Most of the cells in your body lose function with age. Everyone has special cells called adult stem cells which are needed to repair damaged and old tissues, but adult stem cells themselves are also aging.

Until now there was not much you could do about it. Stem Cell 100 rejuvenates adult stem cells and their micro-environments with the proprietary SC100 formula. Stem Cell 100+ is a more powerful and faster acting version of the same nutraceutical.

Developed by experts in the anti-aging field, patent-pending Stem Cell 100 is the only supplement proven to double maximum lifespan of an animal model. No other product or therapy including caloric restriction even comes close.

Harness the Power of Your Own Stem Cells

Millions of people suffer from chronic conditions of aging and disease. Based on international scientific studies in many academic and industry laboratories, there is new hope that many of the conditions afflicting mankind can some day be cured or greatly improved using stem cell regenerative medicine.

Stem Cell 100 offers a way to receive some of the benefits of stem cell therapy today by improving the effectiveness of your own adult stem cells.

Stem Cell 100 Helps to Support:

The statements above have not been reviewed by the FDA. Stem Cell 100 is not a preventive or treatment for any disease.

Help Rejuvenate Your Body by Boosting Your Own Stem Cells

As a child, we are protected from the ravages of aging and can rapidly recover from injury or illness because of the ability of the young regenerative stem cells of children have a superior ability to repair and regenerate most damaged tissues.

As we age, our stem cell populations become depleted and/or slowly lose their capacity to repair. Moreover, the micro-environment (i.e. niches) around stem cells becomes less nurturing with age, so cell turnover and repair are further reduced. This natural progression occurs so slowly that we are barely aware of it, but we start to notice the body changes in our 20s, 30s, 40s, and especially after 50 years of age.

Stem Cell 100 helps adults regain their youthful regenerative potential by stabilizing stem cell function.

Stem Cell 100 works differently than other stem cell products on the market

You may have seen a number of products that are advertised as stimulating or enhancing the number of stem cells. Each person only has a limited number of stem cells so using them up faster may not be a good strategy. Stem Cell 100 is about improving the effectiveness and longevity of your stem cells as well as preserving the stem cell micro-environment. That should be the goal of any effective stem cell therapy and is what Stem Cell 100 is designed to do and what other stem cell products cannot do.

Stem Cell 100 Extends Drosophila (Fruit Fly) Lifespan

In extensive laboratory testing Stem Cell 100 greatly extended both the average and maximum lifespan of Drosophila fruit flies. The study (see Charts below) included three cages of Drosophila fruit flies that were treated with Stem Cell 100 (Cages T1 to T3) and three cages which were untreated controls (Cages C1 to C3). Each cage started with 500 fruit flies including 250 males and 250 females.

The experiment showed that median lifespan more than doubled with a 123% increase.

While fruit flies are not people they are more like us than you might think. Drosophila have a heart and circulatory system, and the most common cause of death is heart failure. Like humans and other mammals (e.g. mice), it is difficult to increase their lifespan significantly.

These observed results outperform every lifespan enhancing treatment ever tested including experiments using genetic modification and dietary restriction.

The longest living fruit fly receiving Stem Cell 100 lived 89 days compared to the longest living untreated control which lived 48 days. It is possible that the single longest living fruit fly lived longer for other reasons such as genetic mutation, however, there were many others that lived almost as long so it was not just an aberation.

The oldest 5% of the treated fruit flies lived 77% longer than the oldest 5% of the control group. It is also important that the study showed an improved ability of the fruit flies to survive stress and illness at all ages not just during old age. Even after the first few days of the study there were already more of the

Stem Cell 100 treated fruit flies alive that survived youth than the control group of untreated fruit flies. For additional information about the study please go to our Longevity page.

SK, Santa Fe, New Mexico

I have been using Stem Cell 100 for about one year. Initially I noticed a boost in energy level, which now remains steady-hence not noticed I have experienced no adverse effects from taking this product. I heartily recommend Stem Cell 100 and plan to continue on it.*

Leslie

Stem Cell 100 has made a noticeable difference in me, including turning my gray hair back to its original color, which supposedly is impossible. The reversal of the gray hair to original color began a couple of months after starting the pill. After about 10 months, the gray hair is mostly gone. At the current rate of improvement, I expect my hair to completely be back to its original color within 1 to 2 months. I think my beard will take longer, but it was the first to gray.

Also, my skin became smoother and younger looking. The skin and hair rely heavily on stem cells, and they seem to benefit strongly from this product. Im so excited about telling people my results because there is nothing that can reverse the graying of hair. It will give me evidence that this supplement thing is really powerful.

Unfortunately, I dont have before and after pictures because I didnt read any claims that the product would affect hair color. I would just say that Im a person who totally believes that it does me no good to imagine things or interpret tings in a way favorable to what I want to believe. When Im convinced enough to make a statement, you can count on it.*

Joey, California

I am a 48 year old working woman. A friend of mine introduced me to Stem Cell 100. After taking Stem Cell 100 for about 4 months my anxiety level has really been diminished. Its a great supplement and I would recommend it to everyone!*

Paul, California

I am an active 61 year old man in excellent health, but had experienced a serious drop in my energy level at the time I enrolled in a 4-month trial of Stem Cell 100. Within a month, my energy increased noticeably and I began to take to my physical activities (running, cycling) with a renewed enthusiasm and intensity level. My mood began to elevate steadily, and soon I had even lost those few stubborn pounds that had eluded me for years. I am very enthusiastic about Stem Cell 100. I look forward to continuing with the new, improved formulation, and would not hesitate to recommend it.*

Mike, Texas

After taking the Stem Cell 100 for the last month my sinuses have also cleared, unplugging my ears for the first time since mid September.*

Tom, Australia

Only after about 2-3 weeks of taking Stem Cell 100 my eye sight returned back to a level where I did not need glasses to work on my computer monitors. My eyes had always been good but had started to deteriorate about a year ago where 50% of the time I had to wear my glasses. I was shocked to find the improvement so quick. I found I was less stressed. No other changes to lifestyle yet a measureable difference.

My fingers would sometimes get stiff in the mornings after long days on the keyboard. This stiffness disappeared. Some of my hair is getting darker. I have a full body of hair that had virtually all turned grey but I noticed that some of my hair was starting regrow brown my original colour. I had some age spots in my left leg that are disappearing. Generally, I feel great.*

Willie, California

As I was sprinting this morning around 6:00am I noticed that I was not hurting anymore! I have been having sore knees, ankles, hamstrings and back for the last couple of years. I usually just ran through it, but I noticed since I have been taking the Stem Cell 100 capsules for about 45 days now, those nagging pains are gone away!*

*DIsclaimer: The testimonials reflect the real life experiences written and voluntarily submitted to us by individuals who used our products. Individual results may vary. We do not claim that any individual experience recounted is typical or representative of what any other consumer might experience.

View More Testimonials

Supplement Facts

Stem Cell 100 and Stem Cell 100+ are Patent-Pending Life Code Nutraceuticals.

All Life Code products arenutraceutical grade and provide the best of science along with the balance of nature. Stem Cell 100 is vegetarian.

Serving Size: One type O capsule

Servings Per Container: 60 Capsules

Recommended Use: Typical usage of Stem Cell 100 is two capsules per day, preferably at meal times. While both capsules can be taken at the same time, it is preferable to separate the two capsules by at least 4 hours. Since Stem Cell 100 is a potent formulation, do not take more than three capsules per day. One capsule per day may be sufficient for those below 110 pounds.

Recommended Users: Anyone from ages 22 and up could benefit from Stem Cell 100 or Stem Cell 100+. Those in their 20s and 30s will like the boost in endurance during sports or exercise, while older users will notice better energy and general health with the potential for some weight loss.

Stem Cell 100 was our first multi-pathway longevity nutraceutical. Stem Cell 100+ is a more advanced, faster acting and powerful version of Stem Cell 100.

Click label to enlarge

Active Stem Cell 100 Ingredients: There are ten herbal components that make up the patent-pending combination in Stem Cell 100. The herbal components are highly extracted natural herbs that are standardized for active components that promote adult stem cells and lower inflammation:

1) Polysaccharides, flavonoids, and astragalosides extracted from Astragalus membranaceus, which has many positive effects on stem cells and the cardiovascular and immune systems.

2) Proprietary natural bilberry flavonoids and other compounds from a stabilized nutraceutical grade medicinal Vaccinium extract. Activate metabolic PPARS and helps produce healthy levels of cholesterol and inflammation. Also has anti-fungal and anti-viral activity.

3) Flavonoids and oligo-proanthocyanidins (OPCs) extracted from Pine Bark, which greatly reduce oxidative stress, DNA damage, and inflammation.

4) L-Theanine, which is a natural amino acid from Camellia sinesis that reduces mental stress and inflammation while improving cognition and protecting brain cells from ischemic or toxic injury.

5) Pterocarpus Marsupium, which contains two stable resveratrol analogs which promote stem cells, lower inflammation, and stabilized metabolism.

6) Polygonum Multiflorium stem stem is a popular Chinese herbal tonic that fights premature aging and promotes youthfulness. Polygonum is reported to enhance fertility by improving sperm count in men and egg vitality in women. Polygonum is also widely used in Asia to strengthen muscle and is thus used by many athletes as an essential tonic for providing strength and stamina to the body.

Modern research has supported Polygonum multiflorium stem in that animal studies have proven that it can extend lifespan and improve the quality of life. Polygonum appears to protect the liver and brain against damage, perhaps by improving immune and cardiovascular health. The stem sections of Polygonum multiflorium are also calming to the nervous system and promote sounder sleep. Life Code uses a proprietary Polygonum multiflorium stem extract.

7) Schisandra Berry is used by many Chinese women to preserve their youthful beauty. For thousands of years, Schisandra has been prized as an antiaging tonic that increases stamina and mental clarity, while fighting stress and fatigue. In Chinese traditional medicine, Schisandra berry has been used for liver disorders and to enhance resistance to infection and promote skin health and better sleep.

Schisandra berry is classified as an adaptogen, which can stimulate the central nervous system, increase brain efficiency, improve reflexes, and enhance endurance. Modern research indicates that Schisandra berry extracts have a protective effect on the liver and promote immunity. A double-blind human trial suggested that Schisandra berry may help patients with viral hepatitis, which is very prevalent in China.

Recent work indicates that the liver is protected by the enhanced production of glutathione peroxidase, which helps detoxify the liver. Life Code uses a proprietary Schisandra berry extract.

8) Fo-Ti Root (aka He-Shou-Wu) is one of the most widely used Chinese herbal medicines to restore blood, kidney, liver, and cardiovascular health. Fo-Ti is claimed to have powerful rejuvenating effects on the brain, endocrine glands, the immune system, and sexual vigor.

Legend has it that Professor Li Chung Yun took daily doses of Fo-Ti to live to be 256 and is said to have outlived 23 wives and spawned 11 generations of descendents before his death in 1933. While it is unlikely that he really lived to such an old age there is scientific support for Fo-Ti as beneficial for health and longevity.

Like the Indian Keno bark, Fo-ti contains resveratrol analogs and likely acts by various mechanism, which includes liver detoxification and protection of skin from UVB radiation. Life Code uses a proprietary Fo-Ti root extract.

9) Camellia sinensis has many bioactive polyphenols including the potent epigallocatechin-3-gallate (EGCG). A 2006 Japanese study published in the Journal of the American Medical Association reports that adults aged 40 to 79 years of age who drank an average of 5 or more cups of tea per day had a significantly lower risk of dying from all causes (23% lower for females and 12% lower for males). The study tracked more than 40,000 adults for up to 11 years and found dramatically lower rates of cardiovascular disease and strokes in those drinking 5 or more cups of tea.

Many studies have found that adults drinking 3 or more cups of tea per day have significantly less cancer. Other studies have found that green tea helps protect against age-related cognitive decline, kidney disease, periodontal disease, and type 2 diabetes. Green tea also promotes visceral fat loss and higher endurance levels.

Summarizing all of the thousands of studies on tea and tea polyphenols that have been published, it can be concluded that tea polyphenols preserve health and youth. This conclusion is backed up by gene studies showing that tea polyphenols decrease insulin-like growth factor-1 (IGF-1), which is a highly conserved genetic pathway that has been strongly linked to aging in yeast, worms, mice, and humans. If everyone could drink 4 to 5 cups of green tea each day, they could enjoy these important health benefits, but for most people drinking that much green tea can disturb their sleep patterns.

Life Code uses a nutraceutical grade green tea extract that has 98% polyphenols and 50% ESCG that provides the polyphenol and ESCG equivalent of 4 to 5 cups of green tea with only 2% of the caffeine. Thus, most or all of the benefits of green tea are provided without concerns about disturbing sleep.

10) Drynaria Rhizome is used extensively in traditional Chinese medicine as an effective herb for healing bones, ligaments, tendons, and lower back problems. Eastern martial art practitioners have used Drynaria for thousands of years to help in recovering from sprains, bruises, and stress fractures.

Drynaria has also helped in many cases of bleeding gums and tinnitus (ringing in the ears). The active components of Drynaria protect bone forming cells by enhancing calcium absorption and other mechanisms. Drynaria is also reported to act as a kidney tonic and to promote hair growth and wound healing. Life Code uses a proprietary Drynaria rhizome extract.

Safety: The extracts in both versions of Stem Cell 100 are pharmaceutical grade and have been individually tested in both animals and humans without significant safety issues. Those with pre-existing conditions of diabetes or hypertension should coordinate this product with your doctor, as lower blood glucose or reduced blood pressure can result from taking the recommended dose of this product.

Warnings: may lower glucose and/or blood pressure in some individuals. The supplement is not recommended for pregnant, lactating, or hypoglycemic individuals.

References

1. Yu, Q., Y.S. Bai, and J. Lin, [Effect of astragalus injection combined with mesenchymal stem cells transplantation for repairing the Spinal cord injury in rats]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi, 2010. 30(4): p. 393-7.

2. Xu, C.J., et al., [Effect of astragalus polysaccharides on the proliferation and ultrastructure of dog bone marrow stem cells induced into osteoblasts in vitro]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 2007. 25(5): p. 432-6.

3. Xu, C.J., et al., [Effects of astragalus polysaccharides-chitosan/polylactic acid scaffolds and bone marrow stem cells on repairing supra-alveolar periodontal defects in dogs]. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 2006. 31(4): p. 512-7.

4. Zhu, X. and B. Zhu, [Effect of Astragalus membranaceus injection on megakaryocyte hematopoiesis in anemic mice]. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao, 2001. 32(4): p. 590-2.

5. Qiu, L.H., X.J. Xie, and B.Q. Zhang, Astragaloside IV improves homocysteine-induced acute phase endothelial dysfunction via antioxidation. Biol Pharm Bull, 2010. 33(4): p. 641-6.

6. Araghi-Niknam, M., et al., Pine bark extract reduces platelet aggregation. Integr Med, 2000. 2(2): p. 73-77.

7. Rohdewald, P., A review of the French maritime pine bark extract (Pycnogenol), a herbal medication with a diverse clinical pharmacology. Int J Clin Pharmacol Ther, 2002. 40(4): p. 158-68.

8. Koch, R., Comparative study of Venostasin and Pycnogenol in chronic venous insufficiency. Phytother Res, 2002. 16 Suppl 1: p. S1-5.

9. Rimando, A.M., et al., Pterostilbene, a new agonist for the peroxisome proliferator-activated receptor alpha-isoform, lowers plasma lipoproteins and cholesterol in hypercholesterolemic hamsters. J Agric Food Chem, 2005. 53(9): p. 3403-7.

10. Manickam, M., et al., Antihyperglycemic activity of phenolics from Pterocarpus marsupium. J Nat Prod, 1997. 60(6): p. 609-10.

11. Grover, J.K., V. Vats, and S.S. Yadav, Pterocarpus marsupium extract (Vijayasar) prevented the alteration in metabolic patterns induced in the normal rat by feeding an adequate diet containing fructose as sole carbohydrate. Diabetes Obes Metab, 2005. 7(4): p. 414-20.

12. Mao, X.Q., et al., Astragalus polysaccharide reduces hepatic endoplasmic reticulum stress and restores glucose homeostasis in a diabetic KKAy mouse model. Acta Pharmacol Sin, 2007. 28(12): p. 1947-56.

13. Schafer, A. and P. Hogger, Oligomeric procyanidins of French maritime pine bark extract (Pycnogenol) effectively inhibit alpha-glucosidase. Diabetes Res Clin Pract, 2007. 77(1): p. 41-6.

14. Kwak, C.J., et al., Antihypertensive effect of French maritime pine bark extract (Flavangenol): possible involvement of endothelial nitric oxide-dependent vasorelaxation. J Hypertens, 2009. 27(1): p. 92-101.

15. Xue, B., et al., Effect of total flavonoid fraction of Astragalus complanatus R.Brown on angiotensin II-induced portal-vein contraction in hypertensive rats. Phytomedicine, 2008.

16. Mizuno, C.S., et al., Design, synthesis, biological evaluation and docking studies of pterostilbene analogs inside PPARalpha. Bioorg Med Chem, 2008. 16(7): p. 3800-8.

17. Sato, M., et al., Dietary pine bark extract reduces atherosclerotic lesion development in male ApoE-deficient mice by lowering the serum cholesterol level. Biosci Biotechnol Biochem, 2009. 73(6): p. 1314-7.

18. Kimura, Y. and M. Sumiyoshi, French Maritime Pine Bark (Pinus maritima Lam.) Extract (Flavangenol) Prevents Chronic UVB Radiation-induced Skin Damage and Carcinogenesis in Melanin-possessing Hairless Mice. Photochem Photobiol, 2010.

19. Pavlou, P., et al., In-vivo data on the influence of tobacco smoke and UV light on murine skin. Toxicol Ind Health, 2009. 25(4-5): p. 231-9.

20. Ni, Z., Y. Mu, and O. Gulati, Treatment of melasma with Pycnogenol. Phytother Res, 2002. 16(6): p. 567-71.

21. Bito, T., et al., Pine bark extract pycnogenol downregulates IFN-gamma-induced adhesion of T cells to human keratinocytes by inhibiting inducible ICAM-1 expression. Free Radic Biol Med, 2000. 28(2): p. 219-27.

See the rest here:
Stem Cell 100 Longevity Telomere Support Supplement SC100 …

Posted in Human Longevity | Comments Off on Stem Cell 100 Longevity Telomere Support Supplement SC100 …

Oceania Cruises : Huge Discounts on Oceania Vacations …

Posted: August 30, 2016 at 11:08 pm

Any Destination Alaska Bahamas Caribbean Europe Mexico Africa Alaska – All Alaska – Gulf of Alaska Alaska – Inside Passage Antarctica Asia Australia/New Zealand Bahamas Baltic Bermuda Black Sea Canada Caribbean – All Caribbean – Eastern Caribbean – Southern Caribbean – Western Central America Cruise to Nowhere Cuba Europe – All Europe – Northern Europe – Western Greek Isles Hawaii Mediterranean Mexico Middle East Panama Canal South America Tahiti Transatlantic USA – All USA – New England USA – Pacific USA – Southeast World Cruise

Any Date August 2016 September 2016 October 2016 November 2016 December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019

Any Cruise Line Azamara Carnival Celebrity Celestyal Costa Crystal Cunard Disney Fathom Holland America MSC Norwegian Oceania Paul Gauguin Ponant Princess Regent Royal Caribbean Seabourn SeaDream Yacht Club Silversea Star Clippers Swan Hellenic Viking Voyages of Discovery Windstar

Any Length 1-3 Nights 4-5 Nights 6-7 Nights 8-12 Nights 13+ Nights

Any Departure Port Ft Lauderdale, FL Galveston, TX Miami, FL Los Angeles, CA New York, NY Port Canaveral, NY Seattle, WA Vancouver, BC Aalborg, Denmark Abu Dhabi, U.A.E. Acapulco, Mexico Accra, Ghana Adelaide, Australia Aghios Nikolaos, Greece Ajaccio, France Akaroa, New Zealand Alexandria, Egypt Alicante, Spain Amman, Jordan Amsterdam, Holland Anadyr, Russia Anchorage, Alaska Ancona, Italy Ankara, Turkey Antalya, Turkey Antwerp, Belgium Apia, Western Samoa Apra, Guam Aqaba, Jordan Aruba Ashdod, Israel Athens, Greece Auckland, New Zealand Balboa, Panama Bali, Indonesia Balikpapan (Borneo), Indonesia Baltimore, Maryland Baltra, Galapagos Bangkok, Thailand Barbados Barcelona, Spain Bari, Italy Basse Terre, Guadeloupe Bayonne, New Jersey Beijing, China Benoa, Bali Bergen, Norway Berlin, Germany Bilbao, Spain Bodrum, Turkey Bombay, India Bordeaux, France Boston, Massachusetts Bremerhaven, Germany Bridgetown, Barbados Brindisi, Italy Brisbane, Australia Broome, Australia Budapest, Hungary Buenos Aires, Argentina Busan, South Korea Cabo San Lucas, Mexico Cadiz, Spain Cagliari, Italy Cairns, Australia Cairns, Australia Cairo, Egypt Caldera, Costa Rica Calgary, Canada Callao, Peru Cannes, France Cape Liberty, New Jersey Cape Town, South Africa Cartagena, Colombia Casa de Campo, Dom Rep. Casablanca, Morocco Catania, Sicily Centro De Interpretation Cesme, Turkey Chalon-Sur-Saone, France Charleston, South Carolina Charlotte, St. Thomas Charlotte, Virgin Islands Cherbourg, France Christchurch, New Zealand Churchill, Canada Cienfuegos, Cuba Civitavecchia, Italy Colombo, Sri Lanka Colon, Panama Como, Italy Copenhagen, Denmark Corfu, Greece Cozumel, Mexico Dakar, Senegal Dalian, China Dar Es Salaam, Tanzania Darwin, Australia Dover, England Dubai, U.A.E. Dublin, Ireland Dubrovnik, Croatia Dundee, Scotland Dunedin, New Zealand Durban, South Africa Easter Island Edinburgh, Scotland Ensenada, Mexico Fairbanks, Alaska Fort-De-France, Martinique Fremantle, Australia Ft. Lauderdale, Florida Fuerte Amador, Panama Funchal, Portugal Galveston, Texas Galway, Ireland Gdansk, Poland Genoa, Italy Greenock, Scotland Greenwich, England Guadeloupe, Leeward Islands Guayaquil, Ecuador Gustavia, St. Barts Haifa, Israel Hakata (Fukuoka), Japan Hakodate, Japan Halifax, Canada Hamburg, Germany Hamilton, Bermuda Hanga Roa, Chile Harwich, England Havana, Cuba Helsinki, Finland Heraklion, Greece Ho Chi Minh City, Vietnam Hobart, Australia Honfleur, France Hong Gai Hanoi, Vietnam Hong Kong, China Honiara, Solomon Islands Honolulu, Hawaii Houston, Texas Hualien, Taiwan IJmuiden, Netherlands Inchon Seoul, South Korea Iquitos, Peru Istanbul, Turkey Izmir, Turkey Jacksonville, Florida Juneau, Alaska Kanazawa, Japan Kangerlussauq, Greenland Kaohsiung, Taiwan Katakolon, Greece Keelung, Taiwan Kiel, Germany Kings Wharf, Bermuda Kirkenes, Norway Kobe, Japan Kolkata, India Koror, Palau Kos, Greece Kota Kinabalu, Malaysia Kusadasi, Turkey La Goulette Tunis, Tunisia La Romana, Dom Republic La Spezia, Italy La Valetta, Malta Laem Chabang, Thailand Larnaca, Cyprus Las Palmas, Spain Lautoka, Fiji Islands Le Havre, France Leith, Scotland Lima, Peru Limassol, Cyprus Lisbon, Portugal Liverpool, England Livorno, Italy London (Tilbury), England London, England Longyearbyen, Norway Los Angeles (Long Beach) Los Angeles (San Pedro) Lubeck, Germany Luxor, Egypt Madras, India Madrid, Spain Mahe, Africa Mahon, Spain Maizuru, Japan Malacca Melaka, Malaysia Malaga, Spain Maldives, Male Male, Maldives Mallorca, Spain Manado, Indonesia Manaus, Brazil Manila, Philippines Marigot, Saint Martin Marseille, France Melbourne, Australia Messina, Italy Miami, Florida Milan, Italy Milford Sound, New Zealand Mobile, Alabama Mombasa, Kenya Monte Carlo, Monaco Montego Bay, Jamaica Montevideo, Uruguay Montreal, Canada Mumbai Bombay, India Muscat, Oman Mykonos, Greece Nagasaki, Japan Nairobi, Kenya Naples, Italy New Orleans, Louisiana New York (Brooklyn), NY New York (Manhattan), NY Nice, France Nome, Alaska Norfolk, Virginia Noumea, New Caledonia Nynashamn, Sweden Odessa, Ukraine Okinawa, Japan Olbia, Italy Oostende, Belgium Oranjestad, Aruba Osaka, Japan Oslo, Norway Otaru Sapporo, Japan Padang Bali, Indonesia Palamos, Spain Palermo, Italy Palm Beach, FL Palma De Mallorca, Spain Panama City, Panama Papeete, French Polynesia Paris, France Passau, Germany Patmos, Greece Perth, Australia Petropavlovsk, Russia Pevek, Russia Philadelphia, Pennsylvania Philipsburg, St. Maarten Phuket, Thailand Piraeus, Greece Pointe Des Galets, Reunion Is. Pointe-A-Pitre, Guadeloupe Port Canaveral, Florida Port Everglades, Florida Port Kelang, Malaysia Port Louis, Mauritius Port Said, Egypt Port Vila, Vanuatu Portimao, Portugal Porto Praia, Cape Verde Portsmouth, England Puerto Caldera, Costa Rica Punta Arenas, Chile Puntarenas, Costa Rica Pusan, South Korea Quebec, Canada Queensferry, Scotland Quingdao, China Quito, Ecuador Ravenna, Italy Recife, Brazil Reykjavik, Iceland Rhodes, Greece Rio De Janeiro, Brazil Rome, Italy Rostock, Germany Rotterdam, Holland Rouen, France Safaga, Egypt Salerno, Italy Salvador De Bahia, Brazil Samos, Greece San Cristobal, Ecuador San Diego, California San Francisco, California San Jose, Costa Rica San Juan Del Sur, Nicaragua San Juan, Puerto Rico Santa Cruz de Palma, Spain Santa Cruz Tenerife, Spain Santiago, Chile Santo Domingo, Dom Rep. Santorini, Greece Santos (Sao Paulo), Brazil Sapporo, Japan Savona, Italy Seattle, Washington Seville, Spain Seward, Alaska Seychelles, Male Shanghai, China Shannon, Ireland Sharm El Sheikh, Egypt Siem Reap, Cambodia Singapore, Singapore Skagway, Alaska Sokhna, Egypt Southampton, England St. Denis, Reunion St. Georges, Bermuda St. John, Canada St. Johns, Antigua St. Maarten St. Martin, French Antilles St. Nazaire, France St. Petersburg, Russia Fed. St. Thomas, Virgin Islands St. Tropez, France Stockholm, Sweden Sydney, Australia Sydney, Canada Syros, Greece Talcahuano, Chile Tampa, Florida Tarragona, Spain Tel Aviv Tema, Ghana Tenerife, Canary Islands Tenerife, Spain Tianjin, China Tokyo, Japan Toronto, Canada Toulon, France Trapani, Italy Travemunde, Germany Trieste, Italy Tromso, Norway Tromso, Norway Ushuaia, Argentina Valencia, Spain Valletta, Malta Valparaiso, Chile Vancouver, Canada Venice, Italy Victoria, British Columbia Vigo, Spain Villefranche, France Walvis Bay, Namibia Warnemunde, Germany Washington DC Waterford, Ireland Wellington, New Zealand Whittier, Alaska Willemstad, Curacao Xiamen, China Xingang, China Yangon Rangoon, Myanmar Yokohoma, Japan Zurich, Switzerland

Specify Residence Alabama Alaska Alberta American Samoa Arizona Arkansas Armed Forces Europe Armed Forces Pacific Australian Cap. Terr. British Columbia California Christmas Island Cocos Islands Colorado Connecticut Delaware District Of Columbia Fed. St. of Micronesia Florida Georgia Guam Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Jervis Bay Kansas Kentucky Louisiana Maine Manitoba Marshall Islands Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana N. Mariana Islands Nebraska Nevada New Brunswick New Hamsphire New Jersey New Mexico New South Wales New York Newfoundland and Lab. North Carolina North Dakota Northern Territory Northwest Territories Nova Scotia Nunavut Ohio Oklahoma Ontario Oregon Palau Pennsylvania Prince Edward Island Puerto Rico Quebec Queensland Rhode Island Saskatchewan South Australia South Carolina South Dakota Tasmania Tennessee Texas Utah Vermont Victoria Virgin Islands Virginia Washington West Virginia Western Australia Wisconsin Wyoming Yukon Territory

Read the original here:

Oceania Cruises : Huge Discounts on Oceania Vacations …

Posted in Oceania | Comments Off on Oceania Cruises : Huge Discounts on Oceania Vacations …